Til innholdet

Vår klima- og miljøpolitikk

Miljøproblemer er nåtidens største, og mest komplekse, utfordring. Derfor jobber vi i Marthinsen & Duvholt aktivt med å være en pådriver for grønne og mer bærekraftige løsninger i vår bransje. På byggeplassen legger vi til rette for miljøvennlig drift, og foretar de tiltakene vi mener er nødvendige for å skape en mest mulig bærekraftig utvikling i byggeindustrien. Vår ambisjon er å redusere våre klimagassutslipp med 70 % innen 2030 – og å være klimanøytral i hele leverandørkjeden innen 2045. Det er et hårete mål, men vi er stolte av ambisjonene våre og jobber målrettet hver eneste dag for å sikre at vi kommer oss nærmere målet. Marthinsen & Duvholt, gjennom Skanska, er svært stolte over å være en del av et av Norges sterkeste og mest kompetente fagmiljø innenfor grønn bygging.

Vår miljøpolicy

 • Vi skal være en pådriver for energieffektive løsninger og redusere vårt utslipp av klimagasser
 • Vi skal tilby god opplæring til alle våre ansatte innenfor miljø og grønne løsninger
 • Vi skal unngå avfallsproduksjon ved å redusere etterspørsel, sikre gjenbruk av materialer og foreta riktig resirkulering
 • Vi skal foreta miljøvennlige materialvalg
 • Vi skal redusere skadelig utslipp fra våre prosjekter, maskiner og verktøy

Vi er sertifisert innen ISO 14001

Vi ønsker å være best mulig stilt til å løse morgendagens utfordringer. Derfor har vi valgt å styrke vårt miljøansvar ved å bli sertifisert innen ISO 14001:2015. Dette er en miljøstandard etablert for å hjelpe virksomheter med å mer effektivt minimere sin negative påvirkning av miljø og klima.

Vi skal bidra til å bevare og – der det er mulig – forbedre miljøet:

 • Ha en maskinpark, som gjennom nyeste teknologi og effektiv bruk, minimerer miljøutslipp
 • Vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø – både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag
 • Alltid bidra til resirkulering, god avfallshåndtering og gjenbruk på byggeplassen
 • Utvikle arbeidsmetoder som sparer miljøet. Vi skal etterlate miljøet på byggeplassen i like bra – eller bedre – stand enn da vi startet arbeidet
 • Vår miljøpolicy skal alltid være virkende – selv om oppdragsgiver ikke krever dette
 • Vi skal gjøre våre ansatte bevisst på årsakene til de miljøbevarende tiltakene som blir iverksatt. Da vil de ta hensyn til miljøet fordi de vil, ikke fordi de må.
 • Redusere bruk av miljøskadelige stoffer og håndtere miljøskadelig avfall på en forsvarlig måte i henhold til våre planer og rutiner