Til innholdet

VÅRE TJENESTER

Våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere utfører både store og små prosjekter over hele Østlandet.

  • Veibygging og rehabilitering
  • VA-anlegg
  • Tomtearbeid
  • Jernbane- og tunnelarbeid
  • Tunnelrehabilitering
  • Anleggsgartner
  • Masseforflytning
  • Fjell- og sprengningsarbeid
  • Mobilknusing
  • Fundamentering
Les mer

Referanser

E18 Vestkorridoren

Nytt hovedveisystem gjennom Asker og Bærum kommuner. Marthinsen & Duvholt er involvert i både forbedrende entreprise og delstrekning Fornebukrysset - Strand i samarbeid med Skanska Norge.

Fornebubanen

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, og er på ca 8 km. Marthinsen & Duvholt jobber både som hoved- og underentreprenør på flere delstrekninger.

Ny vannforsyning Oslo

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Marthinsen & Duvholt er involvert i flere entrepriser, i all hovedsak i samarbeid med Skanska Norge. Prosjektene bidrar i stor grad for vår satsing mot offentlig virksomhet, og vi er glade for å være med på denne store og viktige utbyggingen.

«All kunnskap er forgjeves om den ikke forbindes med arbeid».