Til innholdet

VÅRE TJENESTER

Våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere utfører både store og små prosjekter over hele Østlandet.

  • Veibygging og rehabilitering
  • VA-anlegg
  • Tomtearbeid
  • Jernbane- og tunnelarbeid
  • Tunnelrehabilitering
  • Anleggsgartner
  • Masseforflytning
  • Fjell- og sprengningsarbeid
  • Mobilknusing
  • Fundamentering
Les mer

Referanser

E18 Vestkorridoren E102

Dette er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta og omfatter blant annet to betongtunneler, 12 bruer, Vestre lenke og gang- og sykkelveg. Skanska Norge har fått kontrakten som hovedbedrift sammen med Marthinsen & Duvholt i arbeidsfelleskap.

Togparkering Tønsberg

For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker. Det skal bygges et anlegg for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen. Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Fornebubanen

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, og er på ca 8 km. Marthinsen & Duvholt jobber både som hoved- og underentreprenør på flere delstrekninger.

«All kunnskap er forgjeves om den ikke forbindes med arbeid».