Til innholdet

Våre entreprenørtjenester

Vår brede kompetanse og erfaring gjør at vi kan ta på oss de fleste typer grunnarbeid med egne ressurser. Ved behov kompletterer vi med spesialiserte samarbeidspartnere innenfor øvrige fagfelt, slik at vi totalt sett er en komplett grunnentreprenør.

Vi i Marthinsen & Duvholt har spesialisert oss på utbygging av vei, vann- og avløpsanlegg, jernbane, tunnelarbeider og større tomteutbyggingsprosjekter. Våre dyktige medarbeidere er vår aller viktigste ressurs – de er utstyrt med lang erfaring, en gode dose stå-på-vilje og høy faglig integritet som sikrer at både fremdrift og resultat svarer til forventningene.

 

Sirkulær massehåndtering

Marthinsen & Duvholt er deleier i Viken Miljøpark AS (VIMAS). Selskapet har spesialisert seg på gjenvinning og foredling av steinmaterialer og overskuddsmasser i bynære vekstområder, noe som er viktig i vår satsning på miljøvennlig virksomhet.

Gjenvinningsløsningene som VIMAS tilbyr reduserer klimagassutslipp og kostnader tilknyttet entreprenørmasser ved å øke lokal gjenvinning og gjenbruk av masser; det gir tilgang til kortreiste masser og reduserer transportbehov, samtidig som løsningene med gjenvinningsterminaler er forenlig med beliggenhet i tett befolkede områder.

En komplett anleggsentreprenør

Våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere utfører både store og små prosjekter over hele Østlandet.

 • Veibygging og rehabilitering
 • VA-anlegg
 • Tomtearbeider
 • Jernbane- og tunnelarbeider
 • Tunnelrehabilitering
 • Anleggsgartner
 • Masseforflytning
 • Fjell- og sprengningsarbeid
 • Mobilknusing
 • Fundamentering
 • Veibygging og rehabilitering
 • VA-anlegg
 • Tomtearbeider
 • Jernbane- og tunnelarbeider
 • Tunnelrehabilitering
 • Anleggsgartner
 • Masseforflytning
 • Fjell- og sprengningsarbeid
 • Mobilknusing
 • Fundamentering

Referanser

E18 Vestkorridoren E102

Dette er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta og omfatter blant annet to betongtunneler, 12 bruer, Vestre lenke og gang- og sykkelveg. Skanska Norge har fått kontrakten som hovedbedrift sammen med Marthinsen & Duvholt i arbeidsfelleskap.

Togparkering Tønsberg

For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker. Det skal bygges et anlegg for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen. Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Fornebubanen

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, og er på ca 8 km. Marthinsen & Duvholt jobber både som hoved- og underentreprenør på flere delstrekninger.

Se noen av prosjektene vi har levert her