Til innholdet

Vi tar sikkerhet på alvor

Våre medarbeidere er det mest verdifulle vi har. Derfor er sikkerheten til de som jobber på våre prosjekter vår viktigste prioritet. Vi er utstyrt med tydelige sikkerhetsrutiner som skal gjøre byggeplassen til et tryggere sted å være, i tillegg til at vi alltid er villige til å ta til oss ny informasjon og å lære av andres erfaringer. Hos Marthinsen & Duvholt mener vi at alle ulykker kan forhindres, vårt felles mål er en skadefri arbeidsplass med et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Vår HMS-policy

  • Vi utøver klar og synlig ledelse gjennom hele organisasjonen
  • Vi har et arbeidsmiljø og en sikkerhetskultur som fremmer forebygging av skader og fravær, og som håndterer sikkerhetsrisiko
  • Vi sikrer at alle ansvarlige har nødvendig kompetanse, opplæring og systemkunnskap for å best kunne ivareta helse og sikkerhet
  • Vi samarbeider med leverandører og underleverandører, og bistår med forbedring av deres resultater innen helse, miljø og sikkerhet

HMS/ISO 45001

Marthinsen & Duvholt er sertifisert innen ISO 45001 Arbeidsmiljø. Hensikten med denne ISO-sertifisering er å gi bedriften et verktøy for å lede og styre sitt arbeidsmiljø, og gjennom dette forebygge og redusere sykdom og skade.

Vår kvalitets-policy

Marthinsen & Duvholt er tuftet på kunnskap og yrkesstolthet. Vi har søkelys på kundetilfredshet ved å leve opp til krav, behov og forventninger som stilles til oss. Vi skal jobbe med kontinuerlig forbedring og usikkerhetsstyring i gjennomføringen av våre prosjekter for å skape merverdi for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet rundt oss.

ISO 9001-sertifisert

Marthinsen & Duvholt er ISO 9001: 2015 sertifisert. Vårt overordnede mål er å være en seriøs og profesjonell bedrift, samt den foretrukne samarbeidspartner innen bygg- og anleggsbransjen.

Dette gjør vi ved å:

  • Dyrke forbedringskultur: Vi rapporterer og behandler hendelser for å sikre erfaringsoverføring i hele organisasjonen og hindre at eventuelle avvik skjer igjen
  • Redusere driftsstans på maskiner
  • Motivere og utvikle kompetente medarbeidere
  • Sikre oss de beste samarbeidspartnerne i bransjen
  • Ha fokus på usikkerhetsstyring for å ta hensyn til risiko og realisere muligheter
  • Investere i planlegging for å sikre riktig utførelse ved første forsøk