Til innholdet

Våre prosjekter

Marthinsen & Duvholt utfører både små og store oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen. Her kan du se noen av våre nyeste prosjekter.

E18 Vestkorridoren

Nytt hovedveisystem gjennom Asker og Bærum kommuner. Marthinsen & Duvholt er involvert i både forbedrende entreprise og delstrekning Fornebukrysset - Strand i samarbeid med Skanska Norge.

Byggherre

Statens Vegvesen

Byggetid

Oktober 2020 - juni 2023

Kontraktsum

986 millioner

Fornebubanen

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, og er på ca 8 km. Marthinsen & Duvholt jobber både som hoved- og underentreprenør på flere delstrekninger.

Byggherre

Oslo kommune v/Fornebubanen

Byggetid

Juni 2020 - august 2022

Kontraktsum

530 millioner

E18 Bommestad – Sky

Vi har hatt to underentrepriser og to hovedentrepriser i utbyggingen av E18 mellom Bommestad og Sky i Larvik. Vi har vært med fra start til slutt i denne store og omfattende utbyggingen.

Byggherre

Statens Vegvesen og Implenia

Byggetid

2014-2021

Kontraktsum

830 millioner

E16 Bjørum-Skaret

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 km og skal bygge som firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t. Samarbeidsprosjekt med Skanska Norge og Vassbakk & Stol.

Byggherre

Statens Vegvesen

Byggetid

April 2021 - mai 2025

Kontraktsum

2,9 milliarder

Reservevannforsyning Frogner – Kløfta

Ny vannledning fra Frogner til Kløfta som realiserer en avtale som gjensidig reservevannforsyning mellom NRV IKS og Ullensaker kommune.

Byggherre

NRV og Ullensaker kommune

Byggetid

Oktober 2018- juni 2021

Kontraktsum

85 millioner

Tønsbergprosjektet

Skanska Norge er totalentreprenør for utbygging av sykehuset i Tønsberg. Prosjektet er et pilotprosjekt med nye former for kontraktstrategi, BIM og samhandling. Marthinsen & Duvholt utfører grunnarbeidene som underenterprise.

Byggherre

Skanska Norge AS

Byggetid

April 2017 – juni 2021

Kontraktsum