Til innholdet

Våre prosjekter

Marthinsen & Duvholt utfører både små og store oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen. Her kan du se noen av våre pågående og store prosjekter.

E18 Bommestad – Sky

Vi har hatt to underentrepriser og fire hovedentrepriser i utbyggingen av E18 mellom Bommestad og Sky i Larvik. Vi har vært med fra start til slutt i denne store og omfattende utbyggingen.

Byggherre

Statens Vegvesen og Implenia

Byggetid

2014-2022

Kontraktsum

850 millioner

E18 Vestkorridoren

Nytt hovedveisystem gjennom Asker og Bærum kommuner. Marthinsen & Duvholt er involvert i både forbedrende entreprise og delstrekning Fornebukrysset - Strand i samarbeid med Skanska Norge.

Byggherre

Statens Vegvesen

Byggetid

Oktober 2020 - juni 2023

Kontraktsum

986 millioner

Fornebubanen

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, og er på ca 8 km. Marthinsen & Duvholt jobber både som hoved- og underentreprenør på flere delstrekninger.

Byggherre

Oslo kommune v/Fornebubanen

Byggetid

Juni 2020 - august 2022

Kontraktsum

530 millioner

Ny vannforsyning Oslo

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Marthinsen & Duvholt er involvert i flere entrepriser, i all hovedsak i samarbeid med Skanska Norge. Prosjektene bidrar i stor grad for vår satsing mot offentlig virksomhet, og vi er glade for å være med på denne store og viktige utbyggingen.

Byggherre

Oslo kommune - Vann og avløpsetaten

Byggetid

2021 - 2026

Kontraktsum

E16 Bjørum-Skaret

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 km og skal bygge som firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t. Samarbeidsprosjekt med Skanska Norge og Vassbakk & Stol.

Byggherre

Statens Vegvesen

Byggetid

April 2021 - mai 2025

Kontraktsum

2,9 milliarder

UNB-01 Nykirke-Barkåker

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. MD har grunnarbeidsenterprise for hovedentreprenør SAPI nor.

Byggherre

Sapi nor

Byggetid

Januar 2020 - desember 2022

Kontraktsum

380 millioner