Til innholdet

Våre prosjekter

Marthinsen & Duvholt utfører både små og store oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen. Her kan du se noen av våre pågående og store prosjekter.

E18 Vestkorridoren E102

Dette er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta og omfatter blant annet to betongtunneler, 12 bruer, Vestre lenke og gang- og sykkelveg. Skanska Norge har fått kontrakten som hovedbedrift sammen med Marthinsen & Duvholt i arbeidsfelleskap.

Byggherre

Statens Vegvesen

Byggetid

Juni 2023 - 2029

Kontraktsum

4.785 millioner

Togparkering Tønsberg

For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker. Det skal bygges et anlegg for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen. Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Byggherre

Bane Nor

Byggetid

Juni 2023 - 2025

Kontraktsum

246 millioner

Fornebubanen

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, og er på ca 8 km. Marthinsen & Duvholt jobber både som hoved- og underentreprenør på flere delstrekninger.

Byggherre

Oslo kommune v/Fornebubanen

Byggetid

Juni 2020 - august 2022

Kontraktsum

530 millioner

Ny vannforsyning Oslo

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Marthinsen & Duvholt er involvert i flere entrepriser, i all hovedsak i samarbeid med Skanska Norge. Prosjektene bidrar i stor grad for vår satsing mot offentlig virksomhet, og vi er glade for å være med på denne store og viktige utbyggingen.

Byggherre

Oslo kommune - Vann og avløpsetaten

Byggetid

2021 - 2026

Kontraktsum

E16 Bjørum-Skaret

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 km og skal bygge som firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t. Samarbeidsprosjekt med Skanska Norge og Vassbakk & Stol.

Byggherre

Statens Vegvesen

Byggetid

April 2021 - mai 2025

Kontraktsum

2,9 milliarder

UNB-01 Nykirke-Barkåker

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. MD har grunnarbeidsenterprise for hovedentreprenør SAPI nor.

Byggherre

Sapi nor

Byggetid

Januar 2020 - juni 2024

Kontraktsum

380 millioner